Dji voureus vos d’viser

Li d'joû d'nos-ans ...

Li dj'oû d'nos-ans ...

Bon véns ...

Bon véns ...

L'âbe ...

L'âbe ...

L'gsm ...

L'gsm ...

Freud matin ...

Freud matin ...

Mès îs ...

Mès îs ...

Taurdjî ...

Taurdjî ...

Avri ...

Avri ...

Come amon lès Ch'tîs, dj'é bré ...

Come amon lès Ch'tîs, dj'é bré ...

Pourcia ...

Pourcia ...

Capucin ...

Capucin ...

Feume di rève ...

Feume di rève ...

Vos vèyèz voltî li brouyârd ?

Vos vèyèz voltî li brouyârd ?

Vos con'chèz çu qui l'freud d'canârd nos amwin.ne di bén ?

Vos con'chèz çu qui l'freud d'canârd nos amwin.ne di bén ?

Cafe ...

Cafe ...

Bon timps ...

Bon timps ...

Mirake ...

Mirake ...

N’rén fé …

N’rén fé …

Lète à m' mésse ...

Lète à m' mésse ...

Après l'ravèyons !

Après l'ravèyons !